ამბავი (მრავალი ცალი) თვალისა

პოეზია

ამბავი (მრავალი ცალი) თვალისა
თვალის ჰიროშიმა კოშმარი მეოცე საუკუნის გულში როგორც საუკუნის ცნობიერება - კაცს ხელის
გულში უჭირავს საკუთარი თვალის კაკალი - ქცეული - შენს
მიერ - ნაზიარებ ლოკალურ წლიურ ტრაგედიად და - შენს მიერ - ეს ტრაგედია
ფარსად; თითქოს შენივე საზრისი, უ-
საზრისი პუნქტუირებდეს წლიდანწლამდე ამ ქალაქის ძვრას, სეზონურ-კოსმიური ბრუნვის
პაროდიად - რადგან შენივე მყოფობა აქ იქცა შხამიანი გველთევზების თანსწრებად ყველას პირად ან ფიქრის სივრცეში (რომ აღარ შემიძლია შენზე არ ვიფიქრო შენი მთავარი ბოროტებაა), სწორედ ისე როგორც შენი უ-
საზრისი - მოწამლული, მაავადებელი საპნის ბუშტები, რომლებიც ქრები-სკდებიან მანამ
სანამ დაგტოვებენ, ბაგიერად თუ სხეულებრივ, გაზურად თუ მენტალურად, შენივე სახიერება ქცეული რახმანინოვის დამახინჯებად, თოჯინაკიდულად ქალაქის ერთ მოედანზე - და - და ეს 
ყველაზე მნიშვნელოვანია - შენივე შიში შენივე მყოფობისადმი შეუძლებელს ხდის შენზე რაიმე გულწრფელ მსჯელობას - და რადგან არ
მეგულება იოტისოდენა გოჯი მიწისა რომელსაც შენთან გავიზიარებდი სადგომად - არც
მრჩება სადგომი სადაც შენი წლიური ფარსის მიღმა ვიდგებოდი - ამიტომ, იქნებ, აქ მოგმართავ - რაოდენაც არ უნდა მზარავდეს
შენი ლექსის ველში დაშვება, შიშით, შენმა აზრობრივ-კომუნიკაციურმა მზის დაბნელებამ არ შეიპყროს ჩემივე აზრის დერეფნები - და შენი გული, მგონია
ემთხვევა ამჟამად ქალაქის გატეხილ გულს მის დამტვრეულ ენას როგორც ნახვრეტი ჭიან კბილში იმის გულის
ვინც აღარაფერს გრძნობს, ვისი ენაც
აღარაფრის სათქმელად მზად აღარაა
 

თანამედროვე ფილოსოფია, ლიტერატურა, ესეისტიკა, სიურრეალისტური გლემი, ჰორორი,პორნოგრაფიული ზღაპრები, პოლიტიკური პროვოკაციები, ძლიერთა ამა ქვეყნისათა შეურაცხყოფა... ასევე კიბერ-კულტურა, ქართული გლ(ი)ამური, ურბანული ფოლკლორი, მედია-კრიტიკა, შავი იუმორი, შოკი და ა.შ.